O nás

Naša firma BATO s.r.o. vznikla v roku 2002 ako developer výstavby nehnuteľnosti v centre mesta Partizánske za účelom prenájmu. Po zrealizovaní investičného zámeru sa firma začala od roku 2005 postupne preorientovavať aj do oblasti obchodu.
V roku 2010 sa vedenie firmy rozhodlo rozšíriť svoju činnosť o predaj a následne aj prenájom obytných vozidiel. Pri výbere strategického partnera sme brali ohľad hlavne na spoľahlivosť, kvalitu a cenu ponúkaných výrobkov. Po viacerých jednaniach sa nám podarilo uzavrieť zmluvu o výhradnom obchodnom zastúpení pre Slovensko s talianskou firmou P.L.A. S.p.A.

P.L.A. je skratkou z iniciálok mena zakladateľa firmy Pierluigi Alinari. Táto firma bola založená vo februári 2010 v Toskánsku ako nová postava v celom svete známom centre talianskej ale aj európskej výroby obytných automobilov v tkzv. "Caravanovom údolí".
Nová, nezávislá a životaschopná spoločnosť od začiatku venovala veľkú pozornosť kultúrnym, generačným a technologickým zmenám, pri stále náročnejšom trhu. Zárukou budúcich úspechov je samotná osoba zakladateľa Pierluigi Alinariho, ktorému sa podarilo s láskou, vášňou a s pomocou svojich obrovských 35-ročných skúseností, prostredníctvom zjednodušenej firemnej organizácie, spojiť funkčnosť a dizajn, moderné technológie a remeselné spracovanie, výkon a spoľahlivosť a výsledok svojho snaženia úspešne uviesť do praxe. Výrobky, ktoré sa vyznačujú originalitou, moderným designom a technologickými inováciami sa takto stávajú obytnými automobilmi budúcnosti.

Pár slov o Pierluigi Alinarim :

Od roku 1970 začal dodávať karosérie pre top firmu v karavanovom sektore Roller v množstve až 40 kusov denne.
V roku 1980, v dôsledku krízy v odvetví karavaningu, prevzal firmu v konkurze C.I. Caravans International, zaplatil všetky jej dlhy a uviedol túto značku v krátkom období úspešne opäť na taliansky a európsky trh.
V roku 1996, kedy bola firma C.I. Caravans International stále jedným z hlavných značiek v Taliansku a v Európe, rozhodol sa, že predá 70% podiel obchodnej banke Schröder ale zostáva generálnym riaditeľom C.I. až do roku 1999, kedy rezignoval na túto funkciu a podiela sa na novom dobrodružstve pri rozbehu novej firmy McLouis, ktorá vznikla za účelom prenájmu obytných automobilov.
Na konci roku 2001 predal 100% podielu v McLouis firme SEA S.p.A v ktorej pokračuje v práci ako viceprezident až do roku 2005, kedy rezignuje na svoju funkciu nakoľko sa už viac nestotožňuje so stratégiou vedenia spoločnosti. Počas týchto štyroch rokov vo funkcii vicepresidenta stojí pri zrode značiek Dream a Joint a vedie designové a obchodné oddelenie vo firme Mobilvetta.

V roku 2010, vo veku 75 rokov, po pár rokoch strávených v pokoji na dôchodku začína opäť pracovať...